Контакти

Централата на Агробизнес Консултинг ЕООД се намира в град София, но разполагаме и с офис в град Добрич. Ако вече сте убедени, че искате да работим заедно, ако имате идеи, предложения, въпроси и желаете да се свържете с нас, може да го направите по няколко начина – по телефона, чрез email, като попълните контактната форма или като дойдете директно на някой от адресите ни, които може да видите на картата по-долу. Работното ни време е от 9:00 до 18:00 часа.

Свържете се с насAгробизнес Консултинг ЕООД
гр. София 1606
бул. „Христо Ботев” 17, ет. 7
тел. 02/ 952 06 96
факс. 02/ 951 62 76
info@abconsulting.bg

Иван Вълков
Управител и главен експерт „Европейски програми”
тел. 0895 52 99 43
valkov@abconsulting.bg


Aгробизнес Консултинг ЕООД, Офис Добрич
гр. Добрич 9300
бул. „Добруджа” 32, ет. 3, офис 3 – сградата на ABC Center
dobrich@abconsulting.bg

Георги Христов
Експерт „Европейски програми”, регион Добрич
тел: 0898 527 454


Агробизнес Консултинг ЕООД сключи договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по процедура BG16RFOP002-2.073 - Подкрепа на микро и малки предприятия за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19.
Целта на процедурата: Осигуряването на оперативен капитал за българските микро и малки предприятия за справяне с последиците от пандемията COVID-19.
Очакваните резултати от подкрепата по процедурата се изразяват в постигане на положителен ефект по отношение на микро и малки предприятия за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19 и стабилност на работни места.
В резултат от изпълнението на процедурата се очаква Агробизнес Консултинг ЕООД, да продължи дейността си поне 3 месеца след приключване на проекта.
Полученото финансиране ще допринесе за стабилното функциониране на фирма „Агробизнес консултинг“ ЕООД и покриване на част от извършените разходи по време на епидемичната обстановка. Успешното осъществяване на проекта ще спомогне за по-лесното справяне с възникналите загуби, получени в следствие на глобалното разпространение на пандемията с COVID-19 и въведените карантинни мерки.

Girl in a jacket Girl in a jacket

Проект и главна цел: Преодоляване недостига на средства и липсата на ликвидност, настъпили в резултат от епидемичния взрив от COVID-19

Номер на АДПБФП: BG16RFOP002-2.073-26781-C01

Бенефициент: АГРОБИЗНЕС КОНСУЛТИНГ ЕООД

Обща стойност: 10 000,00 лв., от които 8 500,00 лв. европейско и 1 500,00 лв. национално съфинансиране.

Начало: 30.09.2020 г.

Край: 30.12.2020г.