Kombain-CASE-AF-7088
Проект на Силвия Руссо ЧЗП

Проектът за закупуване на земеделска техника е изпълнен от ЗП Силвия Руссо в землището на

Tri-zurnokombaina-i-tri-jitni-hedera
Проект на фирма „Зомаш“ ООД

„Закупуване на земеделска техника ”  Проектът за закупуване на земеделска техника е реализиран от фирма

Traktor-i-kultivator
Проект на фирма ЕТ „Прис – Борислав Горанов“

„Закупуване на земеделска техника“  Проектът за оборудване със земеделска техника е осъществен от ЕТ „Прис

Zurnokombain-CASE-model-AF 9120
Проект на фирма „Кронос Фарм” ЕООД

„Закупуване на земеделска техника и внедряване на управленска информационна система“ Проектът за закупуване на земеделска


Агробизнес Консултинг ЕООД сключи договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по процедура BG16RFOP002-2.073 - Подкрепа на микро и малки предприятия за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19.
Целта на процедурата: Осигуряването на оперативен капитал за българските микро и малки предприятия за справяне с последиците от пандемията COVID-19.
Очакваните резултати от подкрепата по процедурата се изразяват в постигане на положителен ефект по отношение на микро и малки предприятия за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19 и стабилност на работни места.
В резултат от изпълнението на процедурата се очаква Агробизнес Консултинг ЕООД, да продължи дейността си поне 3 месеца след приключване на проекта.
Полученото финансиране ще допринесе за стабилното функциониране на фирма „Агробизнес консултинг“ ЕООД и покриване на част от извършените разходи по време на епидемичната обстановка. Успешното осъществяване на проекта ще спомогне за по-лесното справяне с възникналите загуби, получени в следствие на глобалното разпространение на пандемията с COVID-19 и въведените карантинни мерки.

Girl in a jacket Girl in a jacket

Проект и главна цел: Преодоляване недостига на средства и липсата на ликвидност, настъпили в резултат от епидемичния взрив от COVID-19

Номер на АДПБФП: BG16RFOP002-2.073-26781-C01

Бенефициент: АГРОБИЗНЕС КОНСУЛТИНГ ЕООД

Обща стойност: 10 000,00 лв., от които 8 500,00 лв. европейско и 1 500,00 лв. национално съфинансиране.

Начало: 30.09.2020 г.

Край: 30.12.2020г.