Актуално

768--танева-70-млн.-960x640

Отварят извънредната мярка COVID-19 до седмици

„Очаква се в края на юли или началото на август да се отвори приемът по извънредната мярка COVID-19″, заяви министърът на земеделието, храните и горите Десислава Танева по време на заседанието на Комисията по европейските въпроси и контрол на европейските фондове към Народното събрание. Нейният бюджет е до 2 % от Програмата и е за

Цялата новина →
768--Ivailo1

По подмярка 4.1 ще се кандидатства и без член 137, но регистрацията трябва е готова преди подписване на договора

Животновъдите, които не са регистрирани по член 137 ще могат да кандидатстват по 4.1, но ще трябва да извършат регистрацията, докато тече административното одобрение. Това заяви пред “Агрозона” Ивайло Тодоров, изпълнителен директор на „Агробизнес консултинг“ ЕООД. В указанията се казва, че трябва да кандидатстват бенефициенти, които имат съществуващи животновъдни обекти с налични животни в тях.

Цялата новина →
768--2183043_2-1-960x640

От 15 юли започва прием по схемата за „Инвестиции за изграждане на кланични пунктове“ за 2020 г.

Животновъдите ще могат да кандидатстват за подпомагане по нова схема за държавна помощ „Инвестиции за изграждане на кланични пунктове“. Документи ще се приемат в Областните дирекции на ДФ „Земеделие“ по място на осъществяване на дейността по проекта от 15 юли до 31 юли 2020 г.    По схемата се възстановяват до 50% от извършените разходите

Цялата новина →
ПРСР-2014-2020

Одобрени са 121 проекта по подмярка 6.4.1 „Инвестиции в подкрепа на неземеделски дейности“ от ПРСР 2014-2020

121 проекта за „производство“ по подмярка 6.4.1 „Инвестиции в подкрепа на неземеделски дейности“ от ПРСР 2014-2020 са одобрени от ДФЗ. ДФЗ започва изпращането на писма за подписване на договори с кандидатите с одобрени за финансиране проектни предложения. Държавен фонд „Земеделие“ (ДФЗ) информира, че са одобрени 121 проекта по подмярка 6.4.1. „Инвестиции в подкрепа на неземеделски

Цялата новина →
768--прасета-1-960x640

През юли отварят още една подмярка, насочена към биосигурност – 4.1, приемът ще продължи 3 месеца

През юли ще бъде отворен целеви прием по подмярка 4.1, който ще бъде насочен изцяло към проектни предложения в сектор „Животновъдство“. Проекти ще се приемат три месеца. „Предстоящият прием ще бъде изцяло ориентиран към животновъдните стопанства. Насочили сме всички усилия, за да дадем  адекватна помощ на нашите животновъди. Подмярка 4.1 отново е свързана с подобряване

Цялата новина →
768--1557412901686-864x640

До 23 септември ще се приемат проекти за възстановяване на църкви

От 22 юни стартира приемът по подмярка 7.6. „Проучвания и инвестиции, свързани с поддържане, възстановяване и подобряване на културното и природно наследство на селата“ от мярка 7 „Основни услуги и обновяване на селата в селските райони“ от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 – 2020 г. Целта на процедурата е да повиши

Цялата новина →
768--european-parliament-960x640

Евродепутатите одобриха българското предложение за мярка COVID-19

Европейският парламент гласува и одобри изменение на Регламент 1305/2013, който дава възможност за програмиране на извънредната мярка COVID-19 за подкрепа на сектор „Земеделие“. Това е инициатива на България, подкрепена в хода на преговорния процес от всички страни-членки на ЕС. Тя ще бъде в размер на 2% от бюджета по Програмата за развитие на селските райони

Цялата новина →
768--гергьовден-3

МЗХГ с ясни насоки за кандидатстване по подмярка 4.1

Министерството на земеделието, храните и горите (МЗХГ) публикува насоки за кандидатстване по подмярка 4.1 „Инвестиции в земеделски стопанства“. Общият размер на безвъзмездната финансова помощ по настоящата процедура възлиза на 58 674 000 лв. 49 872 900 лв. ще дойдат от Европа, а националното съфинансиране е 8 801 100 лв. Максималните и минимални разходи са следните.

Цялата новина →
768--pigglywiggly-005-960x640

БАБХ утвърди образците на документите, необходими при кандидатстване по подмярка 5.1

Със заповед на изпълнителния директор на Българската агенция по безопасност на храните (БАБХ) от 16 юни са утвърдени образците на документи, с които стопаните могат да кандидатстват по подмярка 5.1 „Подкрепа за инвестиции в превантивни мерки, насочени към ограничаване на последствията от вероятни природни бедствия, неблагоприятни климатични явления и катастрофични събития“. Одобрените документи са общо

Цялата новина →
768--био-плодове

ДФЗ разпредели 4 млн. лв. по de minimis за производство на плодове и зеленчуци

правителният съвет на ДФ „Земеделие” разпределя 4 млн. лв. за 2020 г. по схемата de minimis в помощ на българските производители при реализацията на произведените от тях пресни плодове и зеленчуци. Помощта е част от мерките, за справяне с последствията от извънредното положение, заради пандемията от коронавирус (COVID-19), съобщиха от ДФЗ. Заявени са близо 1

Цялата новина →