Актуално

images

От 24 февруари се отваря новата пчеларска програма

На 24 февруари ДФ „Земеделие” отваря приемът по новата Национална програма по пчеларство (НПП), която ще действа в периода 2020-2022 г. Документи за финансовата 2020 година ще се приемат в областните дирекции на ДФ „Земеделие” по постоянен адрес на физическото лице и по адресна регистрация на юридическо лице. Приемът ще продължи до 9 март 2020

Цялата новина →
148293304142403

Безвъзмездната помощ за промоции на вино става 80%, приемът започва на 17 февруари 2020 г

 Вместо 50% безвъзмездна помощ, както през 2019 г., през настоящата година при представянето на вина зад граница, родните търговци ще получават още 30% национално съфинансиране по мярка „Популяризиране в трети държави“ от Националната програма за подпомагане на лозаро-винарския сектор 2019 – 2023 г.    Първият прием по мярката за 2020 г. ще бъде отворен от

Цялата новина →
MZH

МЗХГ публикува актуализиран график на приемите по ПРСР през 2020 година

Актуализираната Индикативна годишна работна програма по ПРСР 2014 – 2020 за календарната 2020 година (ИГРП 2020) предвижда стартиране на 15 подмерки от ПРСР 2014-2020 На 15 януари 2020 г. в рамките на четиринадесето заседание на Комитета за наблюдение на ПРСР 2014-2020 е одобрена актуализираната Индикативна годишна работна програма по ПРСР 2014 – 2020 за календарната 2020 година.

Цялата новина →
EUf_BG_2014_20201

С един месец се удължава срокът за прием на проектни предложения по подмярка 16.1 “Подкрепа за сформиране и функциониране на оперативни групи в рамките на ЕПИ” от ПРСР (2014-2020 г.)

С един месец се удължава срокът  за прием на проектни предложения по подмярка 16.1 “Подкрепа за сформиране и функциониране на оперативни групи в рамките на ЕПИ” от мярка 16 „Сътрудничество“ от Програмата за развитие на селските райони 2014-2020 г. По заповед на зам.-министърът на земеделието, храните и горите д-р Лозана Василева, ръководител на Управляващия орган,

Цялата новина →
768--Pticeferma-moderna-agrozona-bg-960x640

Икономическият размер на стопанството и близостта до огнище на заболяване приоритетни по 4.1

До 25 точки може да получат проектни предложения, които се реализират в райони с по-голяма близост до зони, в които е възникнала епизоотична обстановка след 1 януари 2014 година.  С по-висока оценка в този случай  ще бъдат проектите, ако предвидените инвестиции ще се изпълняват в обект, който е в селището, където е имало огнище на

Цялата новина →
евро

Средствата по мярка 5.1 ще стигнат едва за половината свинекомплекси в страната

Средствата по мярка 5.1 ще стигнат едва за половината свинекомплекси в страната. Това заяви по време на заседание на Комитета по наблюдение на ПРСР Румен Андреев, председател на Асоциацията на индустриалните свиневъди в България. Ако се съберат промишлените индустриални ферми у нас то сумата, която могат да заявят те е над 44 млн. евро, докато

Цялата новина →
980x551_1565262399

До 100 точки ще получат проектите по подмярка 5.1 за биосигурност

100 точки е максималният брой, който могат да получат проекти по подмярка 5.1. Най-много точки по първия приоритет – проекти в близост до зони, в които има епизоотична обстановка – ще получат тези кандидати, които се намират на територията на населеното място, в което има огнище на заразна болест по свине, птици или овце. Тук

Цялата новина →
768--education-obuchenie

Комитетът за наблюдение решава днес: 15 мерки стартират до май

15 мерки по Програмата за развитие на селските райони за периода 2014- 2020г. предстои да бъдат отворени още през първите 5 месеца на тази година. Това става ясно от проектът на индикативен график, който ще бъде разглеждан утре по време на четиринадесето заседание на Комитета за наблюдение на ПРСР. От него става ясно, че още

Цялата новина →
768--млад-фермер-e1543503669982

Гласуват нови критерии за подбор на проекти по подмерки 4.1 и 6.3

В средата на януари месец ще се проведе четиринадесето заседание на Комитета за наблюдение (КН) на Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 (ПРСР 2014-2020). Определената дата е 15 януари, съобщава Националната селска мрежа. Предстои да бъдат гласувани промени в няколко мерки и подмерки. Членовете на КН ще обсъдят разширение на обхвата на

Цялата новина →
abc-reklama-5-1

Подмярка 5.1 – Всичко, което трябва да знаете

Подмярка 5.1 „Подкрепа за инвестиции в превантивни мерки, насочени към ограничаване на последствията от вероятни природни бедствия, неблагоприятни климатични явления и катастрофични събития“ В рамките на проведеното на 8 ноември 2019 г. 13-то заседание на Комитета за наблюдение (КН) на ПРСР 2014-2020 бе обсъдено и гласувано предложение на Управляващия орган (УО) на ПРСР 2014-2020 за

Цялата новина →