Актуално

Agro-money-701x359-660x330

Прехвърлят над €70 млн. от нестартирали мерки на ПРСР към 4.1, 5, 6.3, 7.2 и 13

Прехвърлят над 70 млн. € от нестартирали мерки на ПРСР към мерки 4.1, 6.3, 7.2, новата 5, 9, 13 и за финансов инструмент. Това стана ясно след проведеното  13-то заседание на Комитета за наблюдение (КН) на ПРСР 2014-2020. Общият бюджет на нестартиралите мерки е в размер на 70 113 435 евро от ЕЗФРСР. Прехвърлянето на тези

Цялата новина →
EUf_BG_2014_20201

До края на 2019 г. отварят 5 подмерки на ПРСР и още 11 до края на юни 2020 г.

В рамките на проведеното на 8 ноември 2019 г. 13-то заседание на Комитета за наблюдение (КН) на ПРСР 2014-2020 бяха обсъдени и гласувани предложение на Управляващия орган (УО) на Програмата за актуализация на ИГРП (Индикативна годишна работна програма на ПРСР 2014-2020) за календарната 2019 г. и одобрение на ИГРП за календарната 2020 г., както и

Цялата новина →
768--IMG_1468-copy

С таван от 500 хил. евро на проект и бюджет около 31 млн. € отварят подмярка 4.1 през март 2020

В рамките на проведеното на 8 ноември 2019 г. 13-то заседание на Комитета за наблюдение (КН) на ПРСР 2014-2020 бяха обсъдени и гласувани предложение на Управляващия орган (УО) на Програмата за актуализация на ИГРП (Индикативна годишна работна програма на ПРСР 2014-2020) за календарната 2019 г. и одобрение на ИГРП за календарната 2020 г., както и

Цялата новина →
евро

С бюджет 23 млн. евро отварят през декември нова подмярка 5.1 за инвестиции в превенция и биосигурност на фермите

В рамките на проведеното на 8 ноември 2019 г. 13-то заседание на Комитета за наблюдение (КН) на ПРСР 2014-2020 бе обсъдено и гласувано предложение на Управляващия орган (УО) на ПРСР 2014-2020 за добавяне в Програмата на нова мярка 5 „Възстановяване на селскостопански производствен потенциал, претърпял щети в резултат на природни бедствия, и въвеждане на подходящи

Цялата новина →
classroom-8-1

Модернизират още 18 училища по ПРСР 2014-2020

ДФ „Земеделие“ одобри последните 18 проекта за обновяване на училища по подмярка 7.2 от ПРСР 2014-2020. В рамките на процедурата чрез ИСУН бяха подадени общо 41 проектни предложения с обща стойност на заявената субсидия за близо 34,5 млн. лв. За тях беше извършена предварителна оценка, тъй като размерът на заявената финансова подкрепа надвишаваше бюджета, определен

Цялата новина →
768--Organic-Slider

Малки земеделски стопани ще могат да кандидатстват за преработка на собствена селскостопанска продукция

От  22 октомври 2019 г., стартира прием на проектни предложения по подмярка 4.2.2 „Инвестиции в преработка/маркетинг на селскостопански продукти по тематичната подпрограма“ от мярка 4 „Инвестиции в материални активи“ от Програма за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г. Ще се подпомагат изцяло стопанства с икономически размер между 6 000 и 7 999 евро.

Цялата новина →
768--осма

Осмата национална среща на земеделските производители ще се проведе в началото на февруари догодина

На 5 и 6 февруари догодина, традиционно в хотел Адмирал, к.к. Златни Пясъци ще се поведе осмото издание на Националната среща на земеделските производители в България. За поредна година Асоциация на земеделските производители в България (АЗПБ) организира един от най-значимите форуми за аграрния сектор, който ще събере на едно място земеделци, представители на бизнеса, държавните

Цялата новина →
768--lozana_vasileva.jpeg__623x416_q85_crop_subsampling-2_upscale

С бюджет от 20 млн. евро е отворена подмярката за иновации

От днес стартира процедурата по подмярка 16.1. “Подкрепа за сформиране и функциониране на оперативни групи в рамките на ЕПИ”, това каза зам. министърът на земеделието, храните и горите Лозана Василева на посещение в Община Кула. Подмярка 16.1. ще осигури подкрепа за процеса по внедряване на иновативни решения в земеделската практика. Чрез подмярката ще се осигури

Цялата новина →
MZH

Догодина ще има прием по осем мерки на ПРСР 2014–2020

Министерство на земеделието, храните и горите публикува проект на Индикативна годишна работна програма на ПРСР 2014–2020 за 2020 календарна година. Предвидено е да бъдат отворени приеми на докумени по следните подмерки: 1.2. „Демонстрационни дейности и действия по осведомяване“ с общ бюджет по процедурата: октомври-декември 2020 г.; 2.2 „Създаване на консултантски услуги“ с общ бюджет по процедурата: октомври-ноември 2020 г.; 4.1

Цялата новина →
768--Organic-Slider

До 30 ноември се удължава срокът за предоставяне на документи по мярка 11 „Биологично земеделие“ от ПРСР 2014-2020 г.

  Земеделските стопани разполагат с още един месец, за да предоставят сертификати по мярка 11 „Биологично земеделие“ от ПРСР 2014-2020 г. пред ДФ „Земеделие“- Разплащателна агенция. Срокът за издаване на сертификати за биологично земеделие е удължен от 30 септември на 30 октомври, а за предоставянето им от 30 октомври на 30 ноември 2019 г.    Измененията

Цялата новина →