Актуално

x3033243376.jpg.pagespeed.ic.1MxdETXBo1

ПРЕДСТОЯЩ ПРИЕМ ПО МЯРКА 14″ХУМАННО ОТНОШЕНИЕ КЪМ ЖИВОТНИТЕ” ОТ ПРСР 2014-2020Г.

Приемът  по мярка 14 ” ХУМАННО ОТНОШЕНИЕ КЪМ ЖИВОТНИТЕ” от ПРСР 2014-2020г. ще стартира на 21-ви август 2017г.  с крайната дата за прием на заявления по мярката  25-ти септември2017г., съгласно проект на заповед на изпълнителния директор на      ДФ “Земеделие” Живко Живков. Изтеглете файла тук Мярка 14. Плащания за хуманно отношение към животните (ПРСР 2014-2020)  Мярка

Цялата новина →
x2003785548.jpg.pagespeed.ic.tBYUHldiRo

Предстоящ прием по подмярка 4.2 “Инвестиции в преработка/маркетинг на селскостопански продукти” от ПРСР 2014-2020Г.

Предстоящ прием по подмярка 4.2 “Инвестиции в преработка/маркетинг на селскостопански продукти” от ПРСР 2014-2020Г. Изтеглете файла тук ПРЕДСТОЯЩ  ПРИЕМ   ПО  ПОДМЯРКА  4.2  „ИНВЕСТИЦИИ В ПРЕРАБОТКА /МАРКЕТИНГ НА  СЕЛСКОСТОПАНСКИ ПРОДУКТИ” ОТ  ПРСР  2014 – 2020г.                                                     ДОПУСТИМИ КАНДИДАТИ Земеделски производители Юридически лица Физически лица Групи и Организации на производители   ВАЖНО !!!   За  Еднолични търговци (ЕТ)

Цялата новина →
shutterstock_247628917_tv

Агробизнес консултинг ЕООД получи сертификат за качество ISO 9001:2015

Авторитетната консултантска компания Агробизнес Консултинг EООД получи сертификат за качество ISO 9001:2015 за предоставяне на консултантски услуги (в т.ч. финансови, информационни и маркетингови) в областта на селското и горското стопанство, хранително-вкусовата промишленост, инфраструктурата, образованието, малкия и среден бизнес. За съответствия с изискванията на ISO 9001:2015.Агробизнес консултинг ЕООД е одитирана и регистрирана от NQA – международен

Цялата новина →
x1724063427.jpg.pagespeed.ic.4w8s1Dt6_W

Актуализиран индикативен график по ПРСР през календарната 2017

Актуализиран индикативен график за прием на заявления за подпомагане по Програмата за развитие на селските райони 2014-2020 г., през календарната 2017 г. Изтеглете файла тук

Цялата новина →