Актуално

4

Приключи административната оценка на 1146 проекта по подмярка 6.1. „Стартова помощ за млади земеделски стопани“

ДФ „Земеделие“–Разплащателна агенция приключи оценката за административно съответствие и допустимост на 1146 проекта, подадени от кандидатите чрез ИСУН по Процедура чрез подбор № BG06RDNP001-6.001 по подмярка 6.1. „Стартова помощ за млади земеделски стопани“ от мярка 6 „Развитие на стопанства и предприятия“ от Програма за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г. По процедурата се

Цялата новина →
detska_gradina

ДФ „Земеделие“ одобри 148 общински проекта за над 44 милиона лева

Приключи обработката на проектните предложения за детски градини, училища, спортни площадки и физкултурни салони по подмярка 7.2 от ПРСР 2014-2020. ДФ „Земеделие“ одобри 148 проекта на стойност над 44 млн. лв., след като издаде оценителни доклади за проектите, подадени по процедури чрез подбор № BG06RDNP001-7.004 – Детска градина, № BG06RDNP001-7.002 – Училище, № BG06RDNP001-7.007 –

Цялата новина →
jam-2444939_1280

Приключи оценката на 175 проекта по подмярка 4.2

Приключи административната оценка на 175 проекта по подмярка 4.2. „Инвестиции в преработка/маркетинг на селскостопански продукти“, съобщиха от ДФ „Земеделие“. Инвестиционните предложения бяха обявени чрез ИСУН. Процедурата, по която е извършена оценката, е за „Инвестиции в преработка/маркетинг на селскостопански продукти“ от мярка 4 „Инвестиции в материални активи“ от Програма за развитие на селските райони 2014-2020 г.

Цялата новина →
ПРСР1

Приключи административната оценка на 111 проекта по подмярка 7.2 за строителство и реконструкция на уличната мрежа

ДФ „Земеделие“ – Разплащателна агенция приключи оценката за административно съответствие и допустимост на 111 проекта, подадени от селските общини. Инвестиционните предложения са обявени чрез ИСУН. Процедурата, по която е извършена оценката, е за „Строителство, реконструкция и/или рехабилитация на нови и съществуващи улици и тротоари и съоръженията и принадлежностите към тях“ по подмярка 7.2 „Инвестиции в

Цялата новина →
todd-quackenbush-701

741 проекта за услуги и производство по 6.4.1 кандидатстват за финансиране

Писмени възражения  по предварителното класиране може да се подават в срок от 14 дни Огромен брой проекти за услуги и производство по подмярка 6.4.1. „Инвестиции в подкрепа на неземеделски дейности“ са подадени през ИСУН. Това става ясно от предварителното класиране, което бе обявено днес от ДФ „Земеделие“. По първата процедура – за услуги, има подадени

Цялата новина →
gradski_park_goce_delchev

Приключи административната оценка на 35 проекта по подмярка 7.2 за обновяване на паркове и площади

       ДФ „Земеделие“ – Разплащателна агенция приключи оценката за административно съответствие и допустимост на 35 публични проекта, подадени от селските общини. Инвестиционните предложения са обявени чрез ИСУН. Процедурата, по която е извършена оценката, е за „Изграждане и/или обновяване на площи за широко обществено ползване, предназначени за трайно задоволяване на обществените потребности от общинско

Цялата новина →
Stenlei-chachanska-lepotica-elena

Мярката за инвестиции в предприятия за преработка на грозде стартира най-рано през март

Мярката за инвестиции в предприятия за преработка на грозде Национална програма за подпомагане на лозаро-винарския сектор в България ще стартира в края на март или началото на април. Точният период ще бъде определен с решение на работната група по програмата. Това каза Красимир Коев, изпълнителен директор на Изпълнителна агенция по лозата и виното (ИАЛВ) при

Цялата новина →
ПРСР1

Проекти с до 33 точки включително по стария прием на 4.1 получават финансиране

Осигурен е бюджет за проектите от първия прием на подмярка 4.1 „Инвестиции в земеделски стопанства”, получили 33, 34 и 35 точки ранкинг по критериите за подбор (съгласно Наредба №9 от 21.03.2015 г.). ДФ „Земеделие” подготви 133 анекса за отпадане на клаузите по договорите под условие, сключени с бенефициентите, подали заявления за подпомагане в периода на

Цялата новина →
pcheli

1 900 са кандидатите за подпомагане по двата приема по Национална програма по пчеларство за 2019 г.

Общо 1 900 кандидати са заявили желание за подпомагане по време на двата приема по Национална програма по пчеларство за финансовата 2019 г. Готово е първото класиране на проектите за закупуване на кошери и за закупуване на отводки по мярка Д „Мерки за подкрепа на подновяването на пчелните кошери в ЕС“. Предварителното класиране по двете

Цялата новина →
Възможности за агробизнеса

Прием на проектни предложение през 2019г.

През 2019 година са предвидени 9 процедури за прием на проектни предложения в ИСУН, като две от процедурите, които ще се проведат през настоящата година бяха предвидени за миналата година, но така и не се състояха. Това са проекти за насърчаване на иновациите в селското стопанство, както и процедурата насочена към достъпа до широко широколентов

Цялата новина →