Актуално

1507208340_61879_1

Модернизират 153 предприятия по подмярка 4.2. от ПРСР 2014-2020

ДФ „Земеделие“ одобри 153 проекта за преработка по подмярка 4.2. „Инвестиции в преработка/маркетинг на селскостопански продукти“ от мярка 4 „Инвестиции в материални активи“ от Програма за развитие на селските райони 2014-2020 г. В рамките на процедурата чрез ИСУН бяха подадени общо 593 проектни предложения, с обща стойност на заявената субсидия от над 363 млн. евро.

Цялата новина →
евро

МЗХГ публикува заповедта за увеличaване бюджета на подмярка 4.2 от ПРСР 2014-2020

С още 38 млн. евро или с близо 75 млн. лева ще бъдат увеличени средствата по подмярка 4.2 „Инвестиции в преработка/маркетинг на селскостопански продукти“ от ПРСР 2014-2020, стана ясно от публикуваната на 16 септември Заповед на заместник-министъра Лозана Василева и ръководител на Управляващия орган (УО) на ПРСР 2014-2020.  Така бюджетът по процедурата от 85 млн. евро или общо

Цялата новина →
Selo-Borino

43 общини санират административните си сгради по ПРСР 2014-2020

ДФ „Земеделие“ одобри 43 общински проекта за енергийна ефективност по подмярка 7.2 от ПРСР 2014-2020. В рамките на процедурата чрез ИСУН бяха подадени общо 51 проектни предложения, с обща стойност на заявената субсидия от над 13 млн. евро. За тях беше извършена предварителна оценка, тъй като размерът на заявената субсидия надвишава бюджета от 10 млн.

Цялата новина →
768--vasil_grudev_fond_zemedelie-9819-960x640

Васил Грудев: Всеки проект, финансиран от ДФЗ, ще бъде обявен на сайта на фонда

Васил Грудев е роден на 5 май 1980 г. в град Пловдив. Завършва френската гимназия в родния си град. Впоследствие завършва магистратура в университета Franche – Comte в Безансон, Франция. През април 2006 г. започва работа в ДФ „Земеделие“. Между април 2006 и декември 2008 г. е експерт в отдел „Директни плащания на площ“. В

Цялата новина →
148293304142403

До 25 септември се удължава срока за авансови плащания по Лозаро-винарската програма

        Срокът за кандидатстване за авансови плащания за 2019 г. по мярка „Преструктуриране и конверсия на лозя“ и по мярка „Инвестиции в предприятия“ от Националната програма за подпомагане на лозаро-винарския сектор (НППЛВС) 2019 – 2023 г. се удължава до 25 септември. Промяната е утвърдена с изменения в Наредба № 6 от 2018

Цялата новина →
768--c-риба

1 млн. лв. таван за финансиране на проекти по мярката за преработка от морската програма

Минималният размер на допустимата безвъзмездна финансова помощ за подаден проект по мярка 5.4 „Преработване на продуктите от риболов и аквакултури“ по Програмата за морско дело и рибарство 2014-2020 г. (ПМДР) е 20 хил. лв, а максималната помощ се равнява на 1 млн. лв., съобщиха  по време на информационна среща с рибарската общност експерти от Дирекция

Цялата новина →
1507208340_61879_1

Васил Грудев: Първата седмица на септември може да финализираме договорите по подмярка 4.2

Първата седмица на месец септември най-вероятно ще бъдат финализирани договорите по подмярка 4.2 „Инвестиции в преработка и маркетинг на селскостопански продукти“. Това съобщи в интерю за „Агрозона“ изпълнителният директор на ДФ „Земеделие“ Васил Грудев. Към момента допуснати за оценка са 175 проекта, които представляват 130% от разполагаемия бюджет. „До края на месеца ще изготвим писмата

Цялата новина →
item_itemitemloze2

Днес отварят допълнителен прием по мярката за преструктуриране и конверсия на лозя

От 19 до 20 август 2019 г. Държавен фонд „Земеделие“ отваря допълнителен прием по мярка „Преструктуриране и конверсия на лозя“ от Националната програма за подпомагане на лозаро-винарския сектор за периода 2019-2023 година. Обявеният бюджет за приема е  20 790 323,61 лв., като това е остатък на незаявени средства за финансовата 2019 г. Ще бъдат приемани

Цялата новина →
Mlad-fermer

На церемония в ДФЗ млади фермери ще получат договори по ПРСР 2014-2020

Изпълнителният директор на ДФЗ – РА Васил Грудев ще връчи на официална церемония днес, 16 август (петък), първите договори на млади фермери, кандидатствали при втория прием по подмярка 6.1 “Стартова помощ за млади земеделски стопани” от ПРСР 2014-2020 г.    Припомняме, че Фондът ще финансира 880 проекта, подадени през ИСУН подмярка 6.1. Те попадат в

Цялата новина →
655-402-chavdar

ДФЗ въвежда допълнителен контрол за проследяване на общинските дългове

ДФЗ въвежда допълнителен контрол за проследяване на счетоводното отразяване и отчитане на поетите от общините дългове, чрез записи на заповед. Това става ясно от проекта за изменение на Наредба № 4 за условията и реда за изплащане, намаляване или отказ за изплащане, или за оттегляне на изплатената финансова помощ. В доклада на зам.-министър Лозана Василева

Цялата новина →