Актуално

Agro-money-701x359-660x330

Остават само два дни до крайния срок за подаване на заявления за директни плащания

Само два дни остават до крайния срок за подаване на документи за подпомагане с директни плащания 2019. Министерството на земеделието промени приема за Кампания 2019 до 23 май включително, без санкции. Периодът със наказание се удължава с 25 календарни дни след фиксираната датата. До 13 май, според данни на министерството, бяха подадени 93 100 заявления

Цялата новина →
768--IMG_8476-960x640

От 17 юни започва прием по мярката за инвестиции от лозарската програма

От 17 юни до 27 юни 2019 г. се отваря първият прием по новата мярка „Инвестиции в предприятия“ от Националната програма за подпомагане на лозаро-винарския сектор за периода 2019-2023 г. (НППЛВС 2019-2023 г.). Бюджетът за финансовите 2019 г. и 2020 г. е над 16,4 млн. лв. (16 624 300 лв.) годишно, съобщиха от ДФ „Земеделие“. Целта

Цялата новина →
768--Министерски-съвет-надпис

Правителството отпусна 25 млн. лв. на Държавен фонд „Земеделие“

На днешното си заседание Министерски съвет одобри допълнителни разходи по бюджета на Държавен фонд „Земеделие“ за 2019 г. в общ размер до 25 000 000 лв, съобщават от правителствената информационна служба. Средствата са необходими за извършване на плащания за финансиране на разходи за ДДС на общини по одобрени за подпомагане проекти по Програмата за развитие

Цялата новина →
768--7444959_zniwa-2013

Над 1300 проекта за земеделска техника са одобрени за финансиране по ПРСР

За 2012-2018 г. у нас са регистрирани 9933 нови колесни трактори и 1549 зърнокомбайни 1 336 проекта за селскостопанска техника са одобрени по мярка 4.1 „Инвестиции в земеделски стопанства“ от Програмата за развитие на селските райони (2014-2020г.), съобщи доц. Янко Иванов, заместник-министър на земеделието, храните и горите по време на откриването днес на селскостопанското изложение

Цялата новина →
detska_gradina

ДФ „Земеделие“ подписва 276 общински проекта за близо 178 млн. лева

 ДФ „Земеделие“ подписва 276 публични проекта за обновяване и модернизация на общините от селските райони. Одобрените предложения са подадени по подмярка 7.2 „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“ от ПРСР 2014-2020. Проектите са от последния прием през ИСУН и са за реконструкция на улична мрежа, детски градини, училища,

Цялата новина →
768--Organic-Slider

Най-голяма част от подпомогнатите проекти по ПРСР са от чувствителните сектори

Най-голяма част от подпомогнатите проекти по ПРСР са от чувствителните браншове, а сектор „Плодове и зеленчуци“ е приоритетен, като там подпомагането при директните плащания достига до 400 лв./дка. При директните плащания подпомагането за сектора е по между 4 и 8 схеми. Сред тях са базово директно плащане, преразпределително плащане, т.нар. зелени плащания, обвързано производство, както

Цялата новина →
768--1555831723609-960x640

С подмярката за обучение стартира приемът по ПРСР през май

Повечето процедури, по които ще се кандидатства през тази година са нови, но се предвижда и втори прием по подмярка 6.3, която е насочена към малките земеделски стопанства. Освен това отново ще се приемат проекти за ремонт на религиозни храмове. Това съобщи Милен Кръстев, експерт в Дирекция „Развитие на селските райони“ по време на семинар

Цялата новина →
fruit-3159101_960_720-960x620

МИГ Добричка удължи до края на април приема на проекти по подмярка 4.2

Местна инициативна група Добричка обяви втори прием на проектни предложения по подмярка 4.2 „Ивестиции в преработка и маркетинг на селскостопански продукти“ от стратегията за Водено от общността местно развитие, финансирана по Програмата за развитие на селските райони 2014 – 2020 г. брез Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони. Срокът за прием на проектни

Цялата новина →
768--IMG_7420-960x640

Приключи последният етап от предварителната оценка на проектите за занаяти по подмярка 6.4.1. от ПРСР 2014-2020

25 проекта продължават надпреварата по процедурата „Инвестиции, насочени към развитие на занаяти“ по подмярка 6.4.1. „Инвестиции в подкрепа на неземеделски дейности“ от ПРСР 2014 – 2020 г. Това стана ясно след като приключи последният етап от предварителното класиране на проектните предложения. Те се подаваха през „ИСУН 2020“ и бяха оценени и класирани спрямо броя получени

Цялата новина →
Stroitel_page17_image4

€15 млн. е бюджетът на втория прием за възстановяване на религиозни храмове

В момента се изпълняват проекти на стойност 25 млн. евро в цялата страна за възстановяване на манастири и религиозни храмове по мярка 7.6 „Проучвания и инвестиции, свързани с поддържане, възстановяване и подобряване на културното и природното наследство на селата” от Програмата за развитие на селските райони (ПРСР 2014-2020). Предстои отварянето на втория прием, който ще

Цялата новина →