Актуално

ПРСР-2014-2020

31 проекта по подмярка 4.2 продължават за техническа и финансова оценка

 ДФ „Земеделие“ – Разплащателна агенция приключи оценката за административно съответствие и допустимост на 50 проекта от втория прием по подмярка 4.2 „Инвестиции в преработка/маркетинг на селскостопански продукти“ от ПРСР 2014-2020 г. Те са подадени от кандидати по процедура чрез подбор № BG06RDNP001-4.001 чрез ИСУН. Проектните предложения са разпределени за обработка във връзка с увеличен бюджет

Цялата новина →
768--ивайло-тодоров-27.05.2020-960x640

Отпада критерият за селски район при предстоящия прием по инвестиционните подмерки 4.1 и 4.2

Предстои сериозен прием с доста голям бюджет по подмерките 4.1 и 4.2 и всички,  които имат инвестиционни намерения, въпреки кризата, е добре да предвидят и да направят своите проекти през тази година.   „Мярка 4.1 е насочена към производството на земеделски продукти, животновъдство и растениевъдство. И през предстоящия прием ще останат възможностите за приоритизиране на

Цялата новина →
768--Chickens-iStock-543590186_resized-2000x1200-960x640

Вторият прием на подмярката за биосигурност стартира с по-облекчени условия за кандидатстване

През изминалата седмица стартира вторият прием на подмярката за биосигурност 5.1.  Тя е насочена към животновъдите от секторите свине, птици и овцевъдство. Приемът започна на 2 февруари с бюджет от 23,5 млн. лв. и ще продължи до 5 май. “Има нови моменти в мярката и промените определено са в положителна посока. Времето на приема ще

Цялата новина →
768--eu_funds_money_by_marian_vejcik_dreamstime.com_

Българското земеделие ще разполага с близо 2,9 млрд. лева през 2021 г.

Близо 2,9 млрд. лева са предвидени за подкрепа на земеделските производители през 2021 г. Те са предвидени за финансиране на директните плащания на площ, пазарните мерки, Програмата за развитие на селските райони (ПРСР 2014-2020 г) и Програмата за морско дело и рибарство 2014-2020 г. От тях 2 млрд. 636 млн. лева са за сметка на

Цялата новина →
768--pigglywiggly-005-960x640

Стартира приемът по подмярка 5.1 за повишаване на биосигурността в стопанствата

С бюджет от 23,5 млн. лв. стартира приемът по подмярка 5.1 „Подкрепа за инвестиции в превантивни мерки, насочени към ограничаване на последствията от вероятни природни бедствия, неблагоприятни климатични явления и катастрофични събития“ по Програмата за развитие на селските райони (ПРСР 2014-2020 г.). Процедурата е насочена към повишаване на биосигурността в земеделските стопанства. По процедурата е

Цялата новина →
768--виноград-теплиця-2

Дават повече пари по кризисните мерки в лозарството и винарството

Вижте с колко се вдига прагът на помощ и по действащите схеми След като Европейската комисия в края на януари 2021 г взе решение за удължаване на дерогацията за извънредни мерки за лозарството и винарството заради кризата с коронавируса, от земеделското министерство предлагат промени в Наредба 6 от 2018 г. за условията и реда за

Цялата новина →
768--мандра-мляко-960x640

ДФЗ ще финансира нереализирани проекти по пет схеми

Управителният съвет на ДФ „Земеделие” одобри финансов ресурс в размер на общо 12 200 000 лв. по инвестиционните схеми за държавни помощи за 2021 г. Средствата ще бъдат разпределени за одобрени, но нереализирани проекти през 2019 г. и 2020 г. по съответните схеми, казват от ведомството. Предвидени са 8 млн. лв. по схемата „Помощ за

Цялата новина →
768--биосигурност-1-960x640

До петък продължава обсъждането на насоките за втория прием по мярката за биосигурност 5.1

До 22 януари ще продължи общественото обсъждане на проект на насоки по процедура за кандидатстване по подмярка 5.1 „Подкрепа за инвестиции в превантивни мерки, насочени към ограничаване на последствията от вероятни природни бедствия, неблагоприятни климатични явления и катастрофични събития. Писмени предложения и коментари по публикуваните документи могат да се изпращат чрез ИСУН 2020 или на

Цялата новина →
768--dsc04761

За първи път в България се отваря мярката за информиране в лозаро-винарския сектор

На 15 февруари 2021 г. започва прием по мярка „Информиране в държавите членки“ от Националната програма за подпомагане в лозаро-винарския сектор 2019-2023 г. Мярката се прилага за първи път в България. Заявления за предоставяне на финансова помощ могат да се подават до 24 февруари 2021 г. Предвиденият бюджет за финансовата 2021 г. е малко над

Цялата новина →
ПРСР-2014-2020

Увеличават с 500 хил. евро бюджета по горската подмярка 8.6 на ПРСР 2014-2020. В ход е обществено обсъждане на предложението.

Управляващият орган на ПРСР 2014 – 2020 (УО) публикува за обсъждане проект на Заповед за изменение на Заповед № РД 09 – 397 от 25.04.2018 г. на заместник-министъра на земеделието, храните и горите и ръководител на УО на ПРСР 2014-2020, с което предлага увеличаване бюджета по процедура чрез подбор № BG06RDNP001-8.001 по подмярка 8.6 „Инвестиции

Цялата новина →

Агробизнес Консултинг ЕООД сключи договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по процедура BG16RFOP002-2.073 - Подкрепа на микро и малки предприятия за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19.
Целта на процедурата: Осигуряването на оперативен капитал за българските микро и малки предприятия за справяне с последиците от пандемията COVID-19.
Очакваните резултати от подкрепата по процедурата се изразяват в постигане на положителен ефект по отношение на микро и малки предприятия за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19 и стабилност на работни места.
В резултат от изпълнението на процедурата се очаква Агробизнес Консултинг ЕООД, да продължи дейността си поне 3 месеца след приключване на проекта.
Полученото финансиране ще допринесе за стабилното функциониране на фирма „Агробизнес консултинг“ ЕООД и покриване на част от извършените разходи по време на епидемичната обстановка. Успешното осъществяване на проекта ще спомогне за по-лесното справяне с възникналите загуби, получени в следствие на глобалното разпространение на пандемията с COVID-19 и въведените карантинни мерки.

Girl in a jacket Girl in a jacket

Проект и главна цел: Преодоляване недостига на средства и липсата на ликвидност, настъпили в резултат от епидемичния взрив от COVID-19

Номер на АДПБФП: BG16RFOP002-2.073-26781-C01

Бенефициент: АГРОБИЗНЕС КОНСУЛТИНГ ЕООД

Обща стойност: 10 000,00 лв., от които 8 500,00 лв. европейско и 1 500,00 лв. национално съфинансиране.

Начало: 30.09.2020 г.

Край: 30.12.2020г.