Актуално

EUf_BG_2014_20201

6 нови проекта за над 2 млн. лв. са финансирани в Добричко по рибарската програма

През 2019 г. по Програмата за морско дело и рибарство 2014-2020 г. в община Добрич са финансирани нови 6 проекта за 2 186 140 лв. безвъзмездна финансова помощ. Към средата на юли 2019 г. по Оперативните програми 2014-2020 г. и Програма за морско дело и рибарство 2014-2020 г. са сключени 114 договора на обща стойност за близо

Цялата новина →
IMG_20151103_28.06.2019

Започва прием по подмярка 6.3 „Стартова помощ за развитието на малки стопанства“ от ПРСР 2014 – 2020

 От 28.06.2019 г. до 30.09.2019 г. ще продължи приемът на проектни предложения по подмярка 6.3 „Стартова помощ за развитието на малки стопанства“ от мярка 6 „Развитие на стопанства и предприятия“ от ПРСР 2014 – 2020 г.      Общият размер на средствата, които се предоставят по процедурата за подпомагане на малки земеделски стопанства, възлиза на 43

Цялата новина →
School

Над 17 000 ученици ще се обучават в реновирани сгради по ПРСР 2014-2020 г.

Още 22 общински средни и основни училища, както и професионални гимназии, ще бъдат обновени по подмярка 7.2 „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“ от Програмата за развитие на селските райони (ПРСР) 2014-2020 г. Допълнителните средства, които ще бъдат инвестирани в училищата в селските райони, са в размер на

Цялата новина →
cows

Фермерите кандидатстват от 22 юли по мярка 14 „Хуманно отношение към животните“ от ПРСР 2014-2020 г.

От 22 юли до 20 август фермерите могат да кандидатстват за подпомагане по мярка 14 „Хуманно отношение към животните“ от ПРСР 2014-2020 г. Документи ще се подават лично или чрез упълномощено лице в областните дирекции на ДФ „Земеделие“ според местонахождението на животновъдния обект. Приемът е обявен със Заповед № 03-РД/2608 от 05.07.2019 г. на изпълнителния директор на

Цялата новина →
768--education-obuchenie

Август тръгва мярката за обучение

През август месец ще стартира приемът по Мярка 1.1. „Професионално обучение и придобиване на умения“. Това гласи актуализация на индикативния график, която бе гласувана на заседание на Комитета за наблюдение на Програмата за развитие на селските райони. Според досегашния график процедурата трябваше да стартира през май месец. Целта на мярката е да бъдат подпомогнати организации, провеждащи

Цялата новина →
768--drone-2734228_960_720-960x620-960x620

Mярката за иновации ще стартира тази година

През тази година ще стартира мярка 16.1 „Подкрепа за сформиране и функциониране на оперативни групи в рамките на Европейското партньорство за иновации“. Това съобщи по време на заседание на Комитета за наблюдение на Програмата за развитие на селските райони (2014-2020) зам.-министър Лозана Василева. «Предстои много скоро да бъдат качени проектни насоки за кандидатстване, на финален

Цялата новина →
768--P1050182

Лозана Василева: Другата седмица може да бъде отворен приемът по 6.3

Другата седмица ще стартира приемът по подмярка 6.3 „Стартова помощ за развитието на малки стопанства“.  Това съобщи по време на заседание на Комитета за наблюдение на Програмата за развитие на селските райони (2014-2020) зам.-министър Лозана Василева. Предвижда се срокът за кандидатстване да бъде 90 дни. По подмярката допустими за кандидатстване са физически лица навършили 18 години; еднолични

Цялата новина →
768--1557412901686-864x640

Увеличават с близо 2 млн. лв. бюджета по подмярка 7.6

Увеличават с близо 2 млн. лв. бюджета по подмярка 7.6 „Проучвания и инвестиции, свързани с поддържане , възстановяване на културното и природното наследство на селата“. Това означава, че ще могат да бъдат финансирани поне още 5 църкви по процедурата.  Решението бе гласувано на днешното заседание на Комитета за наблюдение на Програмата за развитие на селските

Цялата новина →
768--IMG_1468-copy

До 2 седмици договорират проектите със 75 точки по подмярка 4.2

До 2 седмици сключват договори с всички проекти, събрали 75 точки по подмярка 4.2 „Инвестиции в преработка/маркетинг на селскостопански продукти” . Това стана ясно по време на днешното заседание на Комитета за наблюдение на Програмата за развитие на селските. Ще се разглеждат и проекти под 70 точки, като при наличие на бюджет от неизпълнени проекти,

Цялата новина →
655-402-chavdar

Готова е оценката за административно съответствие на 47 проекта за енергийна ефективност

Приключи оценката на административно съответствие и допустимост на 47 броя проектни предложени за енергийна ефективност „Реконструкция, ремонт, оборудване и/или обзавеждане на общински сгради, в които се предоставят обществени услуги, с цел подобряване на тяхната енергийна ефективност“ по подмярка 7.2. Подаването е ставало изцяло чрез ИСУН. Бюджетът за всички одобрени проектни предложения по процедурата е 19 558 000

Цялата новина →