Стартира подмярката за преработка и маркетинг на селскостопански продукти

Мярката за преработка на земеделска продукция е изключителна възможност за модернизиране на съществуващите предприятия от ХВП.
Новото изискване на мярката е кандидатите да имат 3-годишна дейност, без прекъсване, като преработватели на земеделска продукция, за да са допустими.
В изискванията на мярката има и други промени, но те са в полза на кандидатите. За пръв път големите предприятия могат да кандидатстват за същия размер и интензитет на помощта, както останалите кандидати.

Най атрактивните инвестиции по мярката са свързани с ВЕИ, които към момента са и много актуални предвит нарастващата цена на тока.

768--DSC0945-800x533

Приоритетни са и инвестиции за опазване на околната среда, като пречиствателни станции за отпадни и чисти води, системи за биосигурност и иновативни технологични решения.