През юли отварят още една подмярка, насочена към биосигурност – 4.1, приемът ще продължи 3 месеца

През юли ще бъде отворен целеви прием по подмярка 4.1, който ще бъде насочен изцяло към проектни предложения в сектор „Животновъдство“. Проекти ще се приемат три месеца. „Предстоящият прием ще бъде изцяло ориентиран към животновъдните стопанства. Насочили сме всички усилия, за да дадем  адекватна помощ на нашите животновъди. Подмярка 4.1 отново е свързана с подобряване на биосигурността във фермите. Целевият прием е подготвен за модернизиране на физическите активи на животновъдните земеделски стопанства, като фокусът е обърнат върху онези от тях, които имат история и са с работещи обекти“, коментира за Агрозона изпълнителният директор на ДФЗ Васил Грудев.

По подмярка 4.1 ще се финансират инвестициите, ориентирани към биологично производство, които от една страна осигуряват допълнителна заетост във фермите, а от друга задължително включват дейности за повишаване на биосигурността в животновъдните обекти. „Чрез финансовите инструменти на подмярката даваме необходимия тласък и на признати групи и организации на производители, които също ще могат да се включат в подпомагането“, каза още Грудев.

Предвиден е целеви бюджет от 59 млн. лв. Средствата са за инвестиции, насочени към дейности пряко свързани с първично селскостопанско производство и съхранение само на собствени земеделски продукти, получени при отглеждането на селскостопански животни, както и подготовката на тези продукти за продажба.

„Очаквам сериозен интерес, защото отново говорим само и единствено за бенефициенти от сектор животновъдство“, убеден е изпълнителният директор на Фонда.

Цялото интервю на Васил Грудев може да прочетете в юлския брой на списание Агрозона.

Вижте още за какво може да се кандидатства по подмярка 4.1 и кой ще може да се възползва от тази възможност

Инвестиции в животновъдни стопанства в следните направления:

 • -Проекти, представени от кандидати, чиито земеделски стопанства са с размер по-нисък от средния за страната;
 • -Проекти, представени от кандидати, чиито земеделски стопанства са с размер по-висок от средния за страната;
 • -Проекти, представени от кандидати, които не са получавали подпомагане по подмярка 4.1 „Инвестиции в земеделски стопанства“.

 

 •  -за инвестиции в биологично производство;
 • -осигуряващи допълнителна заетост;
 • -представени от млади земеделски стопани;
 • -на територията на Северозападен район и/или райони с природни и други ограничения;
 • -които се реализират в по-голяма близост до зони, в които е възникнала епизоотична обстановка;
 • -включващи дейности за повишаване на биосигурността в животновъдните стопанства;
 • -представени от признати групи или организации на производители.

 

Бюджет за целевия прием по 4.1 – 58 674 000 лева

 • -Минимален размер на помощта за един кандидат – 29 337 лв.
 • -Максимален размер на помощта за един кандидат – до 977 900 лв.
 • -За земеделска техника и транспортни средства – до 488 950 лв. за кандидат
 • -Субсидията е 50 % от допустимите разходи за проектно предложение.

 

Допустими кандидати:

 • -Земеделски стопани – за инвестиции в стопанствата, насочени към дейности, пряко свързани с първично селскостопанско производство и съхранение само на собствени земеделски продукти, получени при отглеждането на селскостопански животни, както и подготовка на тези продукти за продажба;
 • -Признати групи или организации на производители за колективни инвестиции, които са от полза на цялата организация. Те трябва да са производители и са свързани с основната земеделска дейност по производство и/или съхранение на продукти, получени от отглеждането на селскостопански животни от техните членове, както и с подготовка на продукцията за продажба.

 

Източник: Agrozona