По подмярка 4.1 ще се кандидатства и без член 137, но регистрацията трябва е готова преди подписване на договора

Животновъдите, които не са регистрирани по член 137 ще могат да кандидатстват по 4.1, но ще трябва да извършат регистрацията, докато тече административното одобрение. Това заяви пред “Агрозона” Ивайло Тодоров, изпълнителен директор на „Агробизнес консултинг“ ЕООД.

В указанията се казва, че трябва да кандидатстват бенефициенти, които имат съществуващи животновъдни обекти с налични животни в тях. Т.е. необходимо е доказване на СПО, не може да се очаква помощ с намерение за закупуване на животни или др. “В тази връзка имаше притеснения на част от бранша, че няма да могат да кандидатстват онези, които не са регистрирани по член 137. Това вече е променено – тези без регистрация ще могат да очакват помощ, но с предписанията, които са им дадени от БАБХ. В рамките на одобрението на проект те трябва да са извършили всички действия, които са им указани в предписанията  и преди подписване на договора с ДФЗ да имат регистрация по член 137. По регламент не може да се подпомогнат фермери, които не са законово утвърдени. Това е новото и важното за всички фермери”. 

„Особеностите на приема, който ще стартира в началото на юли са свързани най-вече с максимума на програмата и с някои от допустимите инвестиции“, коментира още Ивайло Тодоров. По отношение на максимума, към момента се кандидатства за 500 хил. евро. Помощ могат да получат тези, които досега не са изпълнявали проекти по 4.1. Тези, с предходно кандидатстване за някаква сума, могат да получат разликата от 1 млн. евро, но не повече от 500 хил. евро. “Всеки може да си направи сметката, но най-голям шанс имат бенефициентите, които нямат проекти по 4.1. Те получават и допълнителни точки и могат да запълнят целия максимум”. 

Специфично също така е, че се наложи ограничение на допустимия размер земеделска техника като бюджет. Той не може да бъде повече от 250 хил. евро. Т.е. половината пари могат да бъдат заделени за кандидатстване по направление земеделска техника – самоходни машини, специализирани транспортни средства.

Източник: Агрозона