Новата лозаро-винарска програма – стартира прием на заявления

В периода 28.01.2019 г. до 08.02.2019 г. започва първия прием на заявления по новата мярка „Преструктуриране и конверсия на лозя” от новата Националната програма за подпомагане на лозаро-винарския сектор за периода 2019-2023 г. По време на приема ще се приемат и обработват единствено заявления за финансиране по мярката, които са с краен срок за изпълнение на дейностите през финансови 2019 и 2020 г.  По данни на Държавен фонд “Земеделие” бюджетът по мярката за финансовата 2019 г. е приблизително 22 млн. лв., а за 2020 г. – над 28,5 млн. лв. Предвидените средства общо по програмата за петгодишния й период на действие е близо 262 млн. лв.

За изпълнение по програмата са предвидени 4 мерки:

  •  „Популяризиране в трети държави“;
  • „Преструктуриране и конверсия на лозя“;
  • „Инвестиции“;
  • „Застраховане на продукцията“.

Повече информация може да бъде намерена на официалната страница на  Държавен фонд “Земеделие”.