На 9 август отварят приема по подмярката 4.2 със бюджет над 198 млн. евро.

На 9 август стартира приемът по подмярка 4.2, която е насочена към инвестиции в преработка. Крайният срок за подаване на проектни предложения е 17 декември 2021 г. Това става ясно от финалния вариант на Насоки по процедура чрез подбор на проектни предложения по подмярка 4.2 „Инвестиции в преработка/маркетинг на селскостопански продукти“, публикуван от Управляващият орган на Програма за развитие на селските райони (УО на ПРСР 2014-2020). Общият размер на бюджета, предвиден за процедурата възлиза на над 198 млн. евро. Максималният размер на допустимите разходи по процедурата за един кандидат е 3 млн. евро.

Условията за кандидатстване са окончателни, след обществено обсъждане и не подлежат на промени.

Всички, които желаят да кандидатстват по подмярката, могат да потърсят професионалните консултанти на АБ Консултинг, които ще Ви помогнат да изготвите проектните предложения.

 

С пакета документи може да се запознаете тук: 

 Приложение_1_Списък инвестиции

Резюме подмярка 4.2

Списък с общи документи 4.2