Евродепутатите одобриха българското предложение за мярка COVID-19

Европейският парламент гласува и одобри изменение на Регламент 1305/2013, който дава възможност за програмиране на извънредната мярка COVID-19 за подкрепа на сектор „Земеделие“. Това е инициатива на България, подкрепена в хода на преговорния процес от всички страни-членки на ЕС. Тя ще бъде в размер на 2% от бюджета по Програмата за развитие на селските райони 2014-2020 г. По мярката ще се компенсират разходите на стопаните за противоепидемични мерки, както и за намалени доходи от затворени канали за реализация на продукцията. Това съобщи земеделският министър Десислава Танева късно вечерта на 19 юни в профила си във Фейсбук. В поста си  тя благодари на всички български евродепутати, които се включиха да защитят искането на България за прилагане на мярката.

Предложения за ставки
На база представените данни от браншови организации и официални източници на информация, МЗХГ изготви предложение за прогнозни ставки, които да бъдат защитавани в процеса на нотификацията на мярката пред ЕК.
Средният размер на плащането на глава животно  за говеда е 53 лв.,за  биволи – 63 лв., за овце и кози – 10 лв.,
птици – 0,08 лв., свине – 1 лв., пчелно семейство – 5 лв.
За зеленчуците на открито браншът ще има възможност да избере между 65 лв./дка; или 65 лв./1 000 лв. приход по подадена годишна данъчна декларация за 2020 год. За оранжерийните зеленчуци предложението е  540 лв./дка, за плодове – 50 лв./дка, за розопроизводство – 90 лв./дка и за винено грозде – 30 лв./дка.

Още възможности

Всички останали земеделски производители, бенефициенти по ДПП, които не попадат в обхвата на изброените сектори могат да кандидатстват по друго направление. По него ще се отпуска помощ в размер на 30 лв. на постоянно нает работник.
Операторите за преработка на плодове и зеленчуци, месо и месни продукти и мляко и млечни продукти също ще могат да кандидатстват за подпомагане, като в момента се разработват и обсъждат с браншовите организации изискванията и критериите за отпускане на помощта, съобщава Танева.
Предстои предложението за мярка и плащанията по нея да бъдат обсъдени с представителите на браншовите организации, както и с ЕК.
В началото на месец юли ще бъде предложено прилагането на мярката COVID-19 за одобрение на членовете на Комитета по наблюдение. Kандидатстването по нея ще е максимално облекчено в полза на земеделските производители – по допустими през 2019 година площи и животни, но не повече от заявените през 2020 г. Максималната стойност на подпомагане за земеделски производител е 7 000 евро, а за малки и средни предприятия е 50 000 евро.

Източник: Agrozona