До 100 точки ще получат проектите по подмярка 5.1 за биосигурност

100 точки е максималният брой, който могат да получат проекти по подмярка 5.1. Най-много точки по първия приоритет – проекти в близост до зони, в които има епизоотична обстановка – ще получат тези кандидати, които се намират на територията на населеното място, в което има огнище на заразна болест по свине, птици или овце. Тук проектите могат да бъдат оценени с 40 точки.

40 точки пък ще вземат кандидатите по приоритет 2 за реализация на проекти в райони с по-висок риск от епизоотии, ако са свързани с отглеждането на прасета в областите Добрич, Стара Загора, Варна, Шумен, Бургас, Разград, Пазарджик, Ямбол и Русе. За овцевъдите най-много точки носят областите Хасково, Благоевград, Бургас, Добрич, Кърджали, Шумен, Пловдив, Сливен, Враца, Търговище, Силистра.

Птицевъдите ще бъдат оценени с най-много точки, ако проектите им се отнасят за областите Разград, Стара Загора, Велико Търново, Търговище, Шумен, Пловдив, Сливен, Враца, Търговище, Силистра.

Третият приоритет, за който проектите могат да получат по допълнително 20 точки, дава най-висок шанс за земеделските стопани, чиито животновъдни обекти са пострадали в резултат на усложнената епизоотична обстановка, в резултат на която са унищожени или убити всички животни в съответния обект. Ако са унищожени само част от животните, то тогава точките падат наполовина.

Източник: Agrozona