Избрани проекти

Други проекти


Партньори

  • Първа Инвестиционна Банка
  • Rimex
  • SOGELEASE
  • Агроконсулт Стара Загора
  • Big Dutchman

Агробизнес Консултинг

Агробизнес Консултинг EООД е доказана компания, ориентирана в предоставянето на бизнес консултиране при разработване и управление на проекти в сферите на селското стопанство, хранително-вкусовата и преработвателна промишленост, предприемачество в селските региони, въвеждане на иновации, съвети по прилагане на схемите за подпомагане на земеделските производители и адаптация на стопанствата към новостите на програмния период 2015-2020 г.

В резултат на провежданата успешна мениджърска концепция за развитие днес Агробизнес Консултинг EООД е водеща консултантска компания, чиито постижения и признания от клиенти и партньори са нашата визитка за успешен и лоялен партньор в агробизнеса.