Избрани проекти

Други проекти


Партньори

  • Първа Инвестиционна Банка
  • Rimex
  • SOGELEASE
  • Агроконсулт Стара Загора
  • Big Dutchman

Агробизнес Консултинг

Агробизнес Консултинг EООД е доказана компания, ориентирана в предоставянето на бизнес консултиране при разработване и управление на проекти в сферите на селското стопанство, хранително-вкусовата и преработвателна промишленост, предприемачество в селските региони, въвеждане на иновации, съвети по прилагане на схемите за подпомагане на земеделските производители и адаптация на стопанствата към новостите на програмния период 2015-2020 г.

В резултат на провежданата успешна мениджърска концепция за развитие днес Агробизнес Консултинг EООД е водеща консултантска компания, чиито постижения и признания от клиенти и партньори са нашата визитка за успешен и лоялен партньор в агробизнеса.

Агробизнес Консултинг ЕООД сключи договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по процедура BG16RFOP002-2.073 - Подкрепа на микро и малки предприятия за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19.
Целта на процедурата: Осигуряването на оперативен капитал за българските микро и малки предприятия за справяне с последиците от пандемията COVID-19.
Очакваните резултати от подкрепата по процедурата се изразяват в постигане на положителен ефект по отношение на микро и малки предприятия за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19 и стабилност на работни места.
В резултат от изпълнението на процедурата се очаква Агробизнес Консултинг ЕООД, да продължи дейността си поне 3 месеца след приключване на проекта.
Полученото финансиране ще допринесе за стабилното функциониране на фирма „Агробизнес консултинг“ ЕООД и покриване на част от извършените разходи по време на епидемичната обстановка. Успешното осъществяване на проекта ще спомогне за по-лесното справяне с възникналите загуби, получени в следствие на глобалното разпространение на пандемията с COVID-19 и въведените карантинни мерки.

Girl in a jacket Girl in a jacket

Проект и главна цел: Преодоляване недостига на средства и липсата на ликвидност, настъпили в резултат от епидемичния взрив от COVID-19

Номер на АДПБФП: BG16RFOP002-2.073-26781-C01

Бенефициент: АГРОБИЗНЕС КОНСУЛТИНГ ЕООД

Обща стойност: 10 000,00 лв., от които 8 500,00 лв. европейско и 1 500,00 лв. национално съфинансиране.

Начало: 30.09.2020 г.

Край: 30.12.2020г.